Sila bort pollen, bakterier, mögelsporer och virus

Luftrenare för offentlig miljö

 

Boka demo

SILA – luften du andas

Ren och frisk luft är en förutsättning för god hälsa och allmänt välbefinnande överallt. I hemmet, på jobbet, i bilen, på bussen, ute i det fria, osv. Att det finns ventilation betyder inte per automatik att luften i lokalen är ren, lika lite som att den friska luften du får in när du öppnar ett fönster är ren. Luften är full av damm, bakterier, virus, aerosoler, pollen, mm. Mycket är ganska ofarligt, men inte allt.
 

SILA 60p

Sila 60P är en ny luftrenare som är anpassad för offentliga miljöer som kontor, butikslokaler, väntrum, frisörsalonger, tandläkarmottagningar, restauranger, receptioner, lager, produktionslokaler, etc.

Flöde: 600 m3/h

Effekt: 107 W

Vikt: 21 kg

LxBxH: 342 x 520 x 762 mm

Upptäck produkten

SILA 60p renar luften med tre filtersteg:

  • Ett grovfilter som fångar upp synligt damm. 
  • Ett kombinerat damm- och kolfilter (DUO-filter) som absorberar olika lukter. 
  • Ett HEPA-filter (H14) som fångar virus, bakterier, mögelsporer och andra farliga partiklar.

 

Luftrenare och ventillationssystem

Skillnaden mellan en luftrenare och en vanlig ventilation är att det är mycket effektivare filter i en luftrenare. Ett vanligt ventilationssystem filtrerar bort ca 65% av alla partiklar i storleksintervallet 0,3 – 1 mikrometer av inkommande luft. En luftrenare med HEPA-filter, typ H14 som vi använder, filtrerar bort 99,995 % av den partikelstorlek som är svårast att filtrera bort – 0,3 mikrometer, kallat MPPS (Most Penetrating Particle Size). I detta filter hamnar virus, bakterier, mögelsporer och andra hälsovådliga partiklar.


Organismer fångas upp av filtren

Ett virus är 0,02 – 0,4 mikrometer men för att vara aktivt måste det, som ovan nämnts, ha en biologisk bärare i form av en droppe eller en aerosol. Dessa är runt 0,5 – 10 mikrometer och fångas i ett H14-filter. Som jämförelse kan nämnas pollen som är 10 – 40 mikrometer eller ett hårstrå som är 60 – 120 mikrometer. En luftrenare ersätter inte ett vanligt ventilationssystem. Ventilationen behövs för att tillföra syre. Luftrenaren renar den luften som finns i lokalen genom att cirkulera den genom dess filter.


Renad inomhusluft skapar en hälsosam miljö, förhindrar spridningen av virus och gör livet lättare för personer med allergier eller astmabesvär. Friskare människor = färre sjukdagar. Städbehovet minskar eftersom luftrenaren tar hand om det luftburna dammet. Ren luft är också bra för maskiner i en produktionslokal och datorerna på ett kontor. 

Vanliga frågor om Luftrenare

Vill du veta mer om luftrenare?

Kontakta oss!

070 - 523 80 08 andreas@silaproducts.com