Det patenterade Sila-tillbehöret:

Saneringsramen

Sila Saneringsram - Ett patenterat tillbehör

En designdetalj som skiljer SILA´s produkter från andra på marknaden är vår Saneringsram. Det här är ett enkelt men smart - och patenterat – tillbehör som alla våra kunder blivit imponerande av. Ni som jobbar med sanering, rivning och renovering vet hur mycket arbete det är att bygga upp tillfälliga väggar med plast för att hindra dammspridning till övriga utrymmen. SILA´s saneringsram gör det här arbetet betydligt säkrare, billigare och mindre tidsödande.

Så här funkar det:

På den rena sidan sitter – som vanligt – en luftrenare. På SILA´s produkter placeras Saneringsramen ovanpå byggplasten mot luftrenaren med hjälp av inbyggda magneter. Varpå man tar en kniv och skär bort plasten som ligger mot grovfiltret.

Även ett transportskydd...

När du är klar så tar du en plastbit och lägger mot grovfiterramen på luftrenaren. Kläm fast plasten med Saneringsramen. Klart. Nu har du ett transportskydd.

Klart.

Ingen tejpning. Ingen tidspillan. Och framför allt: inga farliga partiklar i luften där du ska arbeta!

14 kg magnetisk kraft

Varje magnet har en dragningskraft på 14 kg. Saneringsramen till SILA 600A3 har t.ex. 6 st magneter. Detta gör att Saneringsramen sitter fast ordentligt.

Saneringsramen finns till alla Silas luftrenarmodeller. 

Sila Saneringsram finns till samtliga luftrenare.

Art nr
Benämning
120107 Saneringsram Sila 600A3
121107 Saneringsram Sila 1000A3
122107 Saneringsram Sila 2000A3 & Sila 5000A3