Säker och snabb etablering med

Sila Luftslussar

Ihopfällbara luftslussar - Snabb och säker zon-etablering

Med våra ihopfällbara luftslussar kan du snabbt och enkelt kan etablera din arbetszon. Luftslussarna monteras med uppfällbara pvc-rör som stagar upp konstruktionen. Ventilationsluckorna öppnas när rätt undertryck nås och stängs automatiskt när trycket blir för lågt.

Sila 200AL

Sila 200AL är en ihopfällbar luftsluss som gör att du snabbt och enkelt kan etablera din arbetszon. Luftslussarna har utvecklats i nära samarbete med asbestsaneringsbranschen.

Vikt: 2 x 20 kg, 1 x 25 kg

LxBxH: 750 x 750 x 2000

Upptäck produkten

Sila 300AL

Sila 300AL är en ihopfällbar luftsluss som gör att du snabbt och enkelt kan etablera din arbetszon. Luftslussarna har utvecklats i nära samarbete med asbestsaneringsbranschen.

Vikt: 2 x 24 kg, 1 x 30 kg

LxBxH: 900 x 900 x 2100 mm

Upptäck produkten

Sila 305AL

Sila 305AL är en ihopfällbar luftsluss som gör att du snabbt och enkelt kan etablera din arbetszon med utökade möjligheter till anslutning mot asbestzonen.

Vikt: 2 x 24 kg, 1 x 30 kg

LxBxH: 900 x 900 x 2100 mm

Upptäck produkten

Sila 205AL

Sila 205AL är en ihopfällbar luftsluss som gör att du snabbt och enkelt kan etablera din arbetszon med utökade möjligheter till anslutning mot asbestzonen.

Vikt: 2 x 20 kg, 1 x 25 kg

LxBxH: 750 x 750 x 2000

Upptäck produkten

Smarta lösningar...

...för snabb och säker etablering av arbetszonen. Luftslussarna monteras snabbt upp och undertrycket säkerställs genom luckor som öppnar vid ett visst givet tryck. Om undertrycket i zonen försvinner, stänger luckorna snabbt.