LUFTRENARE FÖR OFFENTLIG MILJÖ

SILA 60P

Sila bort virus, bakterier, pollen, mögel, dåliga lukter och mycket mer

SILA 60p är en ny luftrenare som är anpassad för offentliga miljöer som kontor, butikslokaler, väntrum, frisörsalonger, tandläkarmottagningar, restauranger, receptioner, lager, produktionslokaler, etc. Den är lätt att flytta med fyra fullt roterande hjul.

H14- & aktivt kolfilter

Fångar 99,995 % av alla skadliga virus och bakterier

Filtrer fångar även pollen, damm och andra skadliga ämnen. En luftrenare som har H14-filter kan således skapa en hälsosam inomhusmiljö och förebygga sjukdomar. DUO-filtret är laddat med aktivt Kol och fångar t.ex. upp lukter.

600 m3/h

Är maxflödet

I ett rum på 50 m2 omsätter du luften 5 gånger per timme. Sila 60P drar endast 107 W vid full effekt. Du kan steglöst justera effekten på Sila 60P och vid halvfart är ljudsnivån endast 39 dB(A).

55 dB(A)

Låg ljudnivå även vid full effekt

Sla 60P är designad att användas i offentliga miljöer. Där krävs produkter som är tystgående. Sila 60P har en låg ljudnivå vid full efffekt 55 dB(A).

Skräddarsydd design

Klä in din luftrenare så att den matchar din grafiska profil

Vi har ett urval av olika "Wraps", en plastfilm som ger luftrenaren en unik prägel. Vill du, kan vi matcha ditt företags grafiska profil.

SILA – Skapar hälsosam luft

Under det senaste året har vi alla lärt oss om hur virus sprids i luften och att det finns virus som är mer farliga än andra, t.ex. coronaviruset som orsa- kar sjukdomen Covid-19. Ett HEPA-filter av typen H14 fångar 99,995 % av alla skadliga virus och bakterier i luften som passerar filtret, inkl. pollen, damm och andra skadliga ämnen. En luftrenare som har H14-filter kan således skapa en hälsosam inomhusmiljö och förebygga sjukdomar.

En av våra luftrenare med H14-filter kostar mindre än en klimatanläggning. Att skapa en miljö med ren, hälsosam luft i ett kontor, ett lager, en butik, industri, restaurang eller annan lokal med verk- samhet är en stor fördel för alla.

Myndigheters restriktioner och vår rädsla för smit- ta har gjort att många tvekar att gå in i offentliga lokaler. En inrättning som kan erbjuda ren luft och en hälsosam miljö utöver den vanliga servicen har en stor fördel gentemot sina konkurrenter.

Förvandla rummet till en hälsosam zon

Renad inomhusluft skapar en hälsosam miljö, förhindrar spridningen av virus och gör livet lättare för personer med allergier eller astmabesvär. Ren luft är också bra för maskiner i en produktionslokal och datorerna på ett kontor.

 

Skydda människor, maskiner och processer

SILA 60p skapar en dammfri miljö som är hälsosam för så- väl människor som maskiner. Färre sjukdagar och maskinella processer som kan fortgå längre utan driftstörningar är fördelar värda att nämnas. En dammfri miljö innebär även att behovet av städning minskar.

  • Teknisk data och dokument

Ren luft är lika viktigt som rent vatten

Vikten av rent vatten har alla varit medvetna om länge. Sveriges första vattenreningsverk invigdes 1861* som en direkt följd av den stora koleraepidemin på 1830-talet. Idag renas vatten både före och efter vi har använt det. Men faktum är att ren luft är lika viktigt för hälsa och välbefinnande som rent vatten. Diskussioner och åtgärder för att minska luftföroreningar pågår ständigt och har kommit långt de senaste decennierna. Luften vi andas utomhus idag är renare än på över 100 år. Trots det dör ca 7600** människor i Sverige varje år på grund av luftföroreningar. 


Upp till 90 % av allt arbete i Sverige utförs inomhus, och det är just inomhusmiljön som SILA fokuserar på. Alla kan påverka luften i en lokal, t.ex. genom att undvika starka parfymer eller att hålla sig på avstånd om man har hosta eller snuva. Ventilation och punktutsug är andra vanliga sätt att skapa en bättre arbetsmiljö. Dessa åtgärder hindrar dock inte spridningen av virus. 

Luftrenare och ventilationssystem

Skillnaden mellan en luftrenare och en vanlig ventilation är att det är mycket effektivare filter i en luftrenare. Ett vanligt ventilationssystem filtrerar bort ca 65% av alla partiklar i storleksintervallet 0,3 – 1 mikrometer av inkommande luft. En luftrenare med HEPA-filter, typ H14 som vi använder, filtrerar bort 99,995 % av den partikelstorlek som är svårast att filtrera bort – 0,3 mikrometer, kallat MPPS (Most Penetrating Particle Size). I detta filter hamnar virus, bakterier, mögelsporer och andra hälsovådliga partiklar.


Organismer fångas upp av filtren

Ett virus är 0,02 – 0,4 mikrometer men för att vara aktivt måste det, som ovan nämnts, ha en biologisk bärare i form av en droppe eller en aerosol. Dessa är runt 0,5 – 10 mikrometer och fångas i ett H14-filter. Som jämförelse kan nämnas pollen som är 10 – 40 mikrometer eller ett hårstrå som är 60 – 120 mikrometer. En luftrenare ersätter inte ett vanligt ventilationssystem. Ventilationen behövs för att tillföra syre. Luftrenaren renar den luften som finns i lokalen genom att cirkulera den genom dess filter.


Renad inomhusluft skapar en hälsosam miljö, förhindrar spridningen av virus och gör livet lättare för personer med allergier eller astmabesvär. Friskare människor = färre sjukdagar. Städbehovet minskar eftersom luftrenaren tar hand om det luftburna dammet. Ren luft är också bra för maskiner i en produktionslokal och datorerna på ett kontor. 

Vill du veta hur vi kan förbättra din luft?

Innovativa luftrenare är vårt specialområde och det här är nåt vi verkligen kan - och brinner - för. Vi har arbetat med det i flera generationer och vi tänker alltid på ekonomi och kostnadseffektivitet när vi utformar våra produkter, men framför allt på din och dina medarbetares hälsa

Boka en demo