Sila bort pollen, bakterier, mögelsporer och virus

Luftrenare för offentlig miljö

 

Boka demo

SILA – luften du andas

Ren och frisk luft är en förutsättning för god hälsa och allmänt välbefinnande överallt. I hemmet, på jobbet, i bilen, på bussen, ute i det fria, osv. Att det finns ventilation betyder inte per automatik att luften i lokalen är ren, lika lite som att den friska luften du får in när du öppnar ett fönster är ren. Luften är full av damm, bakterier, virus, aerosoler, pollen, mm. Mycket är ganska ofarligt, men inte allt.
 

SILA 60p

Sila 60P är en ny luftrenare som är anpassad för offentliga miljöer som kontor, butikslokaler, väntrum, frisörsalonger, tandläkarmottagningar, restauranger, receptioner, lager, produktionslokaler, etc.

Flöde: 600 m3/h

Effekt: 107 W

Vikt: 21 kg

LxBxH: 342 x 520 x 762 mm

Upptäck produkten

SILA 60p renar luften med tre filtersteg:

  • Ett grovfilter som fångar upp synligt damm. 
  • Ett kombinerat damm- och kolfilter (DUO-filter) som absorberar olika lukter. 
  • Ett HEPA-filter (H14) som fångar virus, bakterier, mögelsporer och andra farliga partiklar.

 

Luftrenare och ventillationssystem

Skillnaden mellan en luftrenare och en vanlig ventilation är att det är mycket effektivare filter i en luftrenare. Ett vanligt ventilationssystem filtrerar bort ca 65% av alla partiklar i storleksintervallet 0,3 – 1 mikrometer av inkommande luft. En luftrenare med HEPA-filter, typ H14 som vi använder, filtrerar bort 99,995 % av den partikelstorlek som är svårast att filtrera bort – 0,3 mikrometer, kallat MPPS (Most Penetrating Particle Size). I detta filter hamnar virus, bakterier, mögelsporer och andra hälsovådliga partiklar.


Organismer fångas upp av filtren

Ett virus är 0,02 – 0,4 mikrometer men för att vara aktivt måste det, som ovan nämnts, ha en biologisk bärare i form av en droppe eller en aerosol. Dessa är runt 0,5 – 10 mikrometer och fångas i ett H14-filter. Som jämförelse kan nämnas pollen som är 10 – 40 mikrometer eller ett hårstrå som är 60 – 120 mikrometer. En luftrenare ersätter inte ett vanligt ventilationssystem. Ventilationen behövs för att tillföra syre. Luftrenaren renar den luften som finns i lokalen genom att cirkulera den genom dess filter.


Renad inomhusluft skapar en hälsosam miljö, förhindrar spridningen av virus och gör livet lättare för personer med allergier eller astmabesvär. Friskare människor = färre sjukdagar. Städbehovet minskar eftersom luftrenaren tar hand om det luftburna dammet. Ren luft är också bra för maskiner i en produktionslokal och datorerna på ett kontor. 

Vanliga frågor om Luftrenare

Sila 60P filtrerar bort bakterier, virus, pollen, mögelsporer och mycket mer. Våra H14-filter är klassade enligt standarden EN1822:2009, vilket innebär att H14-filtret ska ha en avskiljningsgrad på 99,995% av den partikel som är svårast att filtrera bort: 0,3 mikrometer.

DUO-filtret är ett kombinationsfilter, det vill säga ett filtrermedia som både avskiljer partiklar och innehåller aktivt kol. Det aktiva kolets livslängd är direkt beroende av koncentrationen gasföreningar i rummet där Sila 60P står. Normalt sett ska DUO-filtret bytas 1 gång per år, men i situationer där gasföreningarna är högre kan DUO-filtret behöva byta upp till fyra gånger per år.

För att få bästa möjliga effekt bör luftrenaren stå placerad så att så få hinder blockerar utblåsluften som möjligt. Placera Sila 60P centralt i rummet eller utmed en vägg i mitten av rummet. Om du ska ha fler luftrenare i rummet kan du kontakta oss för att få hjälp med bästa placering och resultat.

Vill du veta mer om luftrenare?

Kontakta oss!

070 - 523 80 08 andreas@silaproducts.com