Avancerad fjärrmätning

 

Bruksanvisning DP600

Snabbguide
Regisitrera dig som kund och skapa ett konto till molntjänsten Celsiview 

Just nu kan molntjänsten Celsiview, version två testas, den nås genom att klicka på knappen ”Celsiview 2 Beta” på celsiview.se. Instruktionerna nedan bygger på Celsiview 2. 

Klicka på knappen ”Skapa nytt konto”. Fyll i alla uppgifter som behövs för att skapa kontot. Ett verifierings-mejl skickas därefter till den e-postadress som angivits i registreringsförfarandet. Klicka på länken i mejlet för att verifiera kontot. Får du inget mejl så kontrollera skräpposten. När kontot är verifierat så kommer en sida upp med en länk till inloggningssidan.

Här kan du ladda ner texten som PDFBruksanvisning PD600

Lägga till givaren i ditt givar-register 

Gå till inloggningssidan för Celsiview 2 genom att klicka på ”Celsiview 2 Beta” på celsiview.se och logga in. Välj ”Givare” i menyn och därefter ”Lägg till ny givare”. Scanna nu en givare eller ange upp- gifterna manuellt (S/N + kontrollkod som står på givaren). Efter att uppgifterna om givaren visats så klicka på ”Lägg till denna givare”. Kostnaden för givaren presenteras nu. Acceptera genom att lägga givaren i varukorgen. Scanna nu på samma sätt resterande givare. 

Klicka på varukorgen och visa innehållet. En summering av kostnaderna vissas nu. Välj eller skapa en fakturamottagare. Fakturamottagaren ska innehålla alla uppgifter som behövs för att godkännas av er ekonomiavdelning. Angivna referenser, kostnadsställe m.m. hamnar på er faktura. Klicka på ”Genomför köp” för att aktivera givaren. 

Starta och aktivera givaren/givarna 

Håll givaren i båda händerna, lägg höger och vänster tumme ovanpå logotypen °celsicom på ovansidan av givaren. Skjut nu locket uppåt/framåt för att öppna det. 

Anslut 2 st AA/LR6-batterier (1,5V) i batterihållaren. Till givare DP600 och THC600 ska litium AA 1,5V användas för en bättre batteritid. Givaren piper nu till för att indikera att den startar upp och orange lysdiod tänds. Både orange och grön lysdiod tänds strax därefter i ett konstant ljus under tiden givaren letar efter en mobil-uppkoppling. Uppkopplingen mot mobilnätverket kan ta flera minuter. 

När givaren är uppkopplad på rätt sätt släcks den orange lysdioden och den gröna börjar blinka och tre korta pip hörs. Den gröna lysdioden blinkar nu mobilsignalstyrkan var 30:e sekund i 15 minuter. 3 blink=hög nivå, 2=medel och 1=låg. Flytta gärna givaren för att uppnå bästa möjliga styrka. En bättre signalstyrka ger en längre batterilivslängd. 

Under 45 minuter skickar nu givaren in data var 3:e minut. Efter totalt 60 minuter övergår givaren till att sända mer sällan för att spara batteri. För att återstarta processen ovan eller om givaren inte kopplar upp på rätt sätt så ta ur ena batteriet, vänta 60 sekunder och återanslut det igen. 

Lägg till/ändra mätplatser kopplade till givaren 

Klicka på ”Givare” i menyn. Klicka på plus-tecknet längst till höger på raden där givaren visas. Ange ett prefix, t.ex. Givare 1, Givare ute eller liknande. Klicka på ”OK”. Platser har nu skapats för de olika mätvärdena. Genom att klicka på ”Platser” i menyn syns nu mätplatserna. 

För att ändra en inställning/namn på en plats så klicka på verktygssymbolen till höger på raden eller klicka på en raden och välj ”Gå till inställningar”. 

Genom att klicka på stjärnsymbolen längst till höger på en platsrad, eller att välja ”Gör till favorit” efter ett klick på en rad så kommer det mätvärdet att synas som en favorit (widget) på hem-skärmen. (Menyval ”Hem”) 

Valen ”Inställningar”, ”Rapporter” och ”Gör till favorit” m.m. är också nåbara genom att bara klicka på valfri rad/plats på sidan ”Platser”. 

Rapporter 

För att skriva ut eller exportera rapporter/mätvärden så klicka på ”Rapporter” i menyn. Välj vad som ska visas i rapporten/grafen genom menyvalen ovanför grafen. Där väljs också vilken tidsperiod man vill titta på. Klicka på knappen ”Exportera” för att ladda ner eller skicka rapporten som t.ex. en Excel-fil eller PDF. 

Min verksamhet 

I menyvalet ”Min verksamhet” kan platser struktureras i olika grupper/mappar. Högerklicka på ”Grupper och platser” för att skapa en grupp/mapp. Dra och släpp sedan de mätplatser du önskar till valfri grupp. 

En grupp eller plats kan även delas ut till en annan person genom att högerklicka på platsen eller gruppen och välja ”Dela”. Välj ”Skapa ny användare”, fyll i e-postadress till den som ska bli tilldelad platsen/gruppen. Automatiskt sätts då den personens användarnamn till samma som e-postadressen. Klicka på ”OK”. Den nya mottagaren syns nu i listan över valbara mottagare. Välj vilka rättigheter den nya användaren ska få. Klicka på ”OK”. Den nya användaren får nu ett mejl där ett lösenord ska väljas. Sedan kan den nya användaren logga in med sina uppgifter och får då tillgång till det som delats ut.

 

Lägg till mottagare av larm 

Logga in på kontot. Klicka på användarnamnet överst till höger. Välj ”Larmhantering”. Lägg till de e-postadresser/SMS-nummer dit larm ska skickas. Testa larmet genom att klicka på brevsymbolen för den mottagare dit testet ska skickas. OBS! Kontrollera att det kommer fram . 

Övrig information 

Montering av givare
Givaren ska monteras med de tre halvringarna på locket uppåt och logotypen nedåt. Ska givaren mon- teras mot en metallyta måste magnetfäste 7040 0060 (eller annan icke metallisk distans) användas för att få ut givaren minst 10 mm från monteringsytan. Metallytan stör annars uppkopplingen av givaren och mätdata har då svårt att nå våra servrar. 

 

Support 

All support hanteras av Sila AB.

Modell 

Mätvärde 

Område 

Certifikat 

DP600 

Differenstryck, temperatur 

-30 till +70°C 

-125 till +125 Pa

CE

Modell 

Mätvärde 

Uppkoppling

NB-IoT (LTE Cat NB1) B20. Uteffekt 23 dBm

Batterier

2 x AA/LR6 1,5V (ingår ej)

Batteritid

Beroende av sändningsintervall. Exempel vid 20°C, god signalkvalitet,

mätning var 5:e minut och sändning var 3:e timma: > 12 månader.

Mät- och sändningsintervall

Justerbart av användare via molntjänsten Celsiview.

Minne

200 mätningar

Storlek

Kapsling LxBxD: 114 x 78x 30 mm

Vikt

114 gram, exkl. batteri

Certifikat

CE

Monteringssätt

Monteras vertikalt med skruvhålen uppåt

OBS! Ska givaren monteras mot metall kan magnetfäste 7040 0060 användas.

(Eller annan 10 mm distans, ej av metall)